Nove IT řešení ve společnosti Bernhardt Fashion CZ

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_16_076_ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ - II. výzva

Název projektu: Nové IT řešení ve společnosti Bernhardt Fashion CZ

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009475

Cíl projektu: Cílem projetu je nově vyvinutý informační systém, který umožní po zadání vstupních dat vygenerovat střižný plán (v CAD systému) a zároveň vygeneruje výrobní příkaz pro daný výrobek(informace o materiálu, doplňcích, etiketě apod.). Tento výrobní příkaz pak provází výrobek po celou dobu výrobního procesu a umožňuje okamžitou dohledatelnost výrobku či obchodníka/zákazníka, který je k výrobku přidělen.

Představení projektu: Projekt se zabývá návrhem a vývojem řešení pro automatizaci zpracování výrobních parametrů ve společnosti Bernhardt Fashion CZ, s.r.o. (dále jako Bernhardt). Předkládaný dotační projekt řeší problém v podobě zastaralého interního systému, objednávkového systému.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Kliknutím na „Povolit cookies“ souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. Neznamená to žádné sledování ani nevyžádanou reklamu, ale pomůže nám to s fungováním webu.